Hur presenteras övrigt sortiment? Finns det prislistor?

Leverantören ska ha en prislista inom respektive avtalsområde, före det att rabattavdrag eller annat prisavdrag är gjort. Speciellt framtagna bruttoprislistor för denna upphandling accepteras inte. Leverantören ska på ADDA:s begäran tillhandahålla sin prislista på gällande produkter.