Kan vi förändra bytesintervall/utförande och volym under kontraktstiden?

Överenskommet intervall ska kunna ändras under pågående avtalstid. Även uppehåll i utbytesservicen ska kunna göras, till exempel för skolor under sommarlovet. Begäran om ändringar och uppehåll ska meddelas anbudsgivaren senast tio arbetsdagar före ikraftträdandet. Vid dessa tillfällen ska entrémattorna ligga kvar och för detta ska ingen extra kostnad debiteras upphandlande myndighet.

Upphandlande myndighet ska också kunna ändra utförande, antal entrémattor osv. under avtalstiden. Dessa ändringar ska genomföras senast tio arbetsdagar efter begäran och ska ske utan tillkommande hanteringskostnad eller dylikt för upphandlande myndighet.

Vid förändringar av volym, frekvens eller övrigt ska anbudsgivaren alltid skicka en orderbekräftelse till kontaktperson hos upphandlande myndighet.

När det gäller uppsägningstider i de enskilda kontrakten som tecknas mellan de upphandlande myndigheterna och leverantören åligger det den upphandlande myndigheten att ange en skälig kontraktstid i samband med avropet.