Behöver jag betala småorderavgift för beställningar under 250 kr när min organisation får leveranser via samordnad varudistribution eller har avtal om fasta leveranser med leverantören?

Ja.