Det finns varor i leverantörens prislistan som jag inte tycker tillhör ramavtalet. Vad gäller?

Vi ser över de varor som nu finns angivna i leverantörernas övriga sortiment och kommer efter hand att ta bort de varor som inte tillhör ramavtalets varugrupper.