Finns det rabattsatser som gäller vid avrop av varor i övrigt sortiment?

Nej. De varor som ingår i leverantörens övriga sortiment hittar du i leverantörens prislista i fliken Övrigt sortiment inom ramavtalet. Där finns priset för respektive vara.