Hur ofta får leverantören justera sortimentet?

Ändring av varorna i prislistan får ske vid fyra tillfällen per år. Nya prislistor publiceras så snart som möjligt efter Addas godkännande.