Vad menas med öppen varukorg, dold varukorg och övrigt sortiment?

Med öppen varukorg menas varor som specificerades i upphandlingen som i stor utsträckning har efterfrågats på tidigare ramavtal. Varorna i den dolda varukorgen har också efterfrågats på tidigare ramavtal. Varorna i dold varukorg utgör ett stickprov av varor från leverantörens övriga sortiment som ingår i ramavtalet. Varorna i både öppen och dold varukorg är utvärderade i upphandlingen. 

I prislistan finns varor från öppen varukorg på de första åtta flikarna, den nionde fliken visar varor från dold varukorg. Varorna i dessa nio flikar har ett positionsnummer.

I den tionde fliken finns övriga varor i leverantörens sortiment inom ramavtalet. För respektive vara framgår avtalat pris. Det förekommer inte några rabattsatser kopplat till varorna i prislistan.