Finns det rabattsatser som gäller vid avrop av varor i övrigt sortiment?

Nej. De varor som ingår i leverantörens övriga sortiment hittar du i leverantörens prislista efter de varor som har ett positionsnummer i kolumn A. De priser som står i prisbilagan gäller vid avrop. Övrigt sortiment finns i delområde 2, 4 och 5.