Jag vill gärna prova en ergonomisk vara. Vem ska jag kontakta?

Ta först reda på vilken av de tre leverantörerna som passar för ditt avrop utifrån de kriterier som gäller. Ta sen kontakt med avtalsansvarig hos den leverantör som är aktuell.