Var hittar jag leverantörens övriga sortiment? Finns övrigt sortiment i en egen prisbilaga?

I delområde 2,4 och 5 finns övrigt sortiment. Dessa varor hittar du i leverantörens prislista efter de varor som har ett positionsnummer i kolumn A. Det finns alltså ingen egen bilaga för varor som ingår i leverantörens övriga sortiment.