Vem ska jag kontakta för att starta upp e-handel?

Skicka ett mail till avtalsansvarig hos respektive leverantör.