Vem ska jag kontakta för att starta upp samordnad varudistribution?

Skicka ett mail till avtalsansvarig hos respektive leverantör.