Är det bara kommuner som kan beställa varor i bunt?

De organisationer som framgår i bilaga 03 (avropsberättigade parter, delområde 2) kan beställa vissa varor i bunt. Övriga varor beställs i kartong (se även frågaon om beställningsenheter). Uppgiften under kolumnrubriken Beställningsenhet i prislistan gäller.