Hur lång är leveranstiden?

Det beror på vilket leveransalternativ som gäller för din organisation.

Om din organisation får löpande leveranser ska beställning ske senast fem arbetsdagar före leverans.

Om din organisation får leveranser på fasta leveransdagar, t ex måndagar och torsdagar ska beställning ske senast tre arbetsdagar före leverans.

Om din organisation har samordnad varudistribution ska beställning ske senast tre arbetsdagar före leverans (till distributionscentralen).