Jag ser ingen prisuppgift vid köp av hel eller halv pall, vad gäller?

Priset per kartong gäller oavsett hur många kartonger du beställer. På en pall ryms 48 kartonger med A4-papper respektive 24 kartonger med A3-papper.