Varför finns det två olika prislistor?

Bilaga 05 är den prislista som gäller för regioner och regionala bolag.

Bilaga 06 gäller för kommuner, kommunala bolag och övriga organisationer.