Vem ska jag kontakta för att starta upp en webbutik?

Skicka ett mail till avtalsansvarig hos leverantören.