Vi har avropsanmält oss men inte fått någon information från leverantören, vad gäller?

Varje fredag får leverantören information från Adda om vilka organisationer som har avropsanmält sig sen förra veckan. Av den anledningen kan det dröja några dagar innan leverantören kontaktar er.