Vi har fått in ett anbud på fordon som är utanför sammanställningslistan, får vi anta det anbudet?

Kontroll av anbud ska alltid göras mot den senast uppdaterade fordonslistan, "Sammanställning personbilar/förmånsbilar/transportfordon - Fordon 2018 (datum)". Uppdatering av Sammanställningsfilerna utförs oftast på måndagar. Rekommendationen är att sätta sista anbudsdag på en tisdag för kunna göra en kontroll mot den senast uppdaterade listan.