Finns det en kolumn för WLTP på blandad körning i sammanställningsfilen?

Nej, det finns en kolumn för batterikapacitet men inte WLTP. Vi kommer inte heller att lägga till WLTP som en kolumn i sammanställningsfilen.