Finns det mallar för kontrakt/leveransavtal samt avropsmallar?

Vi har valt att inte ta fram några kontraktsmallar på grund av att du ska kunna ha med verksamhetsspecifika avtalsvillkor. Avropsmall finns under Stöddokument.