Fordonet jag vill ha finns inte med i sammanställningsfilen, hur gör jag då?

Fordonet måste finnas med i den senast publicerade sammanställningsfilen vid tidpunkten för anbud. Det är möjligt att kontakta leverantörerna och fråga om de kan lägga till en modell i filen. Adda Inköpscentral granskar alla modeller för att säkerställa att de uppfyller ställda krav, det kan leda till att alla fordonsmodeller inte kvalificeras in i ramavtalet och därför inte återfinns i sammanställningsfilen.