Går det att avropa alkolås?

Ja, det går att avropa alkolås. Ni kan kravställa det i avropsmallen.