Går det att avropa fordon med specifika krav, till exempel ett tillgänglighetsanpassat fordon?

Det är möjligt att göra preciseringar för att anpassa fordonet efter era unika behov. Lämna gärna en förklaring till det specifika kravet. Helt nya funktionskrav får dock inte ställas.