Hur beställer jag förmånsbilar när det inte finns som ett delområde på ramavtalet?

I Fordon 2022 finns inte delområdet “Förmånsbilar” med och det går inte längre att avropa förmånsbilar genom särskild fördelningsnyckel (SFN). Det går att avropa bilar genom förnyad konkurrensutsättning (FKU) och använda bilen som en förmånsbil.