Hur kan detta ramavtal användas ihop med Addas två leasingavtal? Hur harmoniserar LCC-kalkylen Fordon 2022 med faktiska leasingkostnader i vårt leasingavtal?

Vi rekommenderar att ni först gör ett avrop ifrån fordonsavtalet och utvärderar den LCC-kostnaden separat. Förslagsvis använder ni restvärde i % i FKUn. Den LCC-kostnaden har ingen koppling till avropet av valfritt leasingavtal eller leasingkostnaden och det restvärde som sätts tillsammans med leasegivaren. Det är en bra idé att i den förnyade konkurrensutsättningen från fordonsavtalet informera om att fordonet/fordonen kommer att ingå i en leasinglösning.