Hur lägger vi till fler krav i avropsmallen om raderna i mallen inte räcker till?

Vi rekommenderar att ni hänvisar till en bilaga.