Hur preciserar jag krav?

Krav måste uppfyllas för att anbud ska antas. I avropsmallen svarar leverantören Ja eller Nej om kravet uppfylls eller inte uppfylls. Om ett krav inte uppfylls så ska avropssvaret inte gå vidare till utvärderingen och därmed förkastas anbudet.

Utvärderingskriterier kan också ställas i avropsmallen. De finns två olika utvärderingskriterier i avropsmallen: De som ska besvaras av leverantören att de uppfylls eller inte uppfylls (Ja/Nej) och de vars svar av leverantören som kräver en bedömning av upphandlande myndighet om kriteriet uppfylls eller inte. Dessa kriterier måste inte vara uppfyllda för att anbudet ska kunna antas men de ger ett mervärde för er som beställare och de påverkar anbudsutvärderingen. Exempel finns i avropsmallen.