Kan vi ställa ska-krav på leveranstid?

Ja, det går att ställa krav på leveranstid. I avropsmallen finns det exempel på hur du kan kravställa och utvärdera leveranstid.