Ska jag skicka en avropsförfrågan till leverantörer som inte har fordon som uppfyller verksamhetens behov?

Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) ska den förnyade konkurrensutsättningen skickas till samtliga tilldelade leverantörer. Men för att spara tid för både dig och leverantörerna så rekommenderar vi att du skickar den förnyade konkurrensutsättningen till de leverantörer som har de fordon som uppfyller din verksamhets behov. OBS! Tänk på att du kan missa relevanta fordon som var på väg in i sammanställningsfilen om du enbart skickar den förnyade konkurrensutsättningen till relevanta leverantörer som fanns med i sammanställningsfilen vid tiden för annonsering av avropsförfrågan