Gäller inte vanlig avropsanmälan för detta ramavtal?

Kommunen utser samordnare som gör avropsanmälan genom att fylla i blanketten ”Anmälan för avrop – kommunal verksamhet” respektive ”Anmälan för avrop – privat verksamhet” som finns på vår ramavtalssida Bristvaror till kommunala vård- och omsorgsverksamheter. Då det på detta ramavtalet är ett begränsat antal av produkterna som hanteras utanför gängse rutiner, så behöver de få ett eget flöde hos OneMed och därför skickas blanketten till dem.