Hur ser betalningsvillkoren ut?

En faktura ska betalas senast 20 dagar efter att OneMed har skickat den till den upphandlande myndigheten, förutsatt att leveransen har fullgjorts.