Hur vet jag hur mycket jag ska beställa?

Vi använder oss av en beräkning från Karolinska Universitetssjukhuset, som sammanställt hur mycket skyddsutrustning som krävs för att behandla en misstänkt eller konstaterad covid-19-patient per vårddygn inom omsorgen.

Skyddsutrustning

Åtgång per patient och vårddygn

Munskydd

8

Visir

2

Förkläde

8

Handskar

30 par

Handdesinfektion

0,8 liter

Ytdesinfektion

0,5 liter