Kan man handla från Inköpscentralens tillfälliga ramavtal, Inköpscentralens andra ramavtal och från egna avtal samtidigt?

Man kan handla från egna upphandlade avtal och Inköpscentralens avtal samtidigt. Syftet med Inköpscentralens tillfälliga avtal för bristvaror under coronapandemin är att det ska användas om man inte kan få varor levererade på sina ordinarie avtal under coronapandemin. Det är därför webbutiken är skapad och är öppen enbart för de varor som finns tillgängliga för direkt leverans.