Uppfyller produkterna vårdens kvalitetskrav?

Alla produkter i webbutiken har CE-märkning.

Förkläden SKLK001 har tidigare sålts i webbutiken. Dessa förkläden saknade CE-märkning vilket tydligt angavs även i webbutiken. Adda sökte dispens från CE-märkning hos Arbetsmiljöverket men den 6/7 fick vi besked om att ansökan avslagits. Alla förkläden SKLK001 togs omedelbart bort från webbutiken.

Vi har sökt Arbetsmiljöverket för att bland annat få förtydliganden om testerna och om förklädena kan användas till annan verksamhet än personlig skyddsutrustning inom hälso- och sjukvård. Vi informerar så fort vi har fått besked i frågan.

De förkläden som idag säljs i webbutiken har alla godkänd CE-märkning.