Vad händer när ramavtalet löper ut om 6 månader?

Ramavtalet löper till och med 2021-04-12. Om tillgången på varorna har återgått till det normala kan varorna köpas på ramavtalet Hälso- och sjukvårdsmaterial 2018. Vi analyserar för närvarande våra alternativ om bristsituationen skulle kvarstå en längre tid. Vårt uppdrag är att bidra till att trygga försörjningen av bristvaror i den kommunala omsorgen under coronapandemin på medellång och lång sikt.