Varför kan Onemed leverera på detta avtal men inte på det avtal vi redan har?

Det tillfälliga avtalet för bristvaror under coronapandemin omfattar varor som det för närvarande råder stor global brist på. För att kunna köpa dessa bristvaror till ett rimligt pris på världsmarknaden krävs stor köpkraft och snabba beslut.

För att överhuvudtaget möjliggöra leveranser av bristvarorna lägger Inköpscentralen beställningar på stora volymer hos olika leverantörer både i Sverige och globalt. Detta sker genom andra och många fler tillverkare och leverantörer än vad OneMed använder sig av i sina andra avtal.

De varor Inköpscentralen får tag på läggs sedan in i OneMed befintliga system för lagerhållning, logistik, administration och distribution, så kallad tredjepartslogistik. I detta avtal verkar alltså OneMed främst som så kallad 3PL-aktör och grossist.

Innan coronapandemin beställde kommunerna helt andra volymer av dessa produkter. När krisen startade fanns det inte tillräckligt i OneMeds befintliga lager och ej heller på order för att möta den kraftigt ökade efterfrågan. Därför har detta system med parallella möjligheter att beställa likadana produkter uppkommit.