Hur inför man e-beställningar?

Kontakta leverantörerna och begär uppsättning av e-katalogen/punsch-out mot leverantörens webshop/e-faktura med mera som bör bli klar 3 månader efter er begäran. Uppsättningen ska vara enligt SFTI-standard och enligt PEPPOL-nätverkets systemuppsättning. Mer information finns i kontraktsvillkoren.

Den publicerade avtalsprislistan är tänkt att vara ett grunddata för er inför inläsning. Den är uppbyggd enligt den gällande SFTI-standarden som fanns inför annonseringen av upphandlingen. Inköpscentralen arbetar för att kunna publicera den senaste versionen så snart det är möjligt.