Är priserna sekretessbelagda?

Nej. Leverantörernas anbudspriser för de avtalsområden som de har ingått ramavtal för finns under fliken leverantörer -> välj leverantör -> visa ramavtal och upphandlingsdokument -> Bilaga 04 – Prislista.

I filen Priser-Mängdförteckning finns de indexjusterade priserna för samtliga avtalsområden. Observera att endast priserna för den leverantör som är rangordnad etta för avtalsområdet visas i filen Priser-Mängdförteckning. Filen finns under fliken stöddokument.