Ingår vägmarkering?

Ja. Se mer under kod DEE Väg- och ytmarkeringar mm. i filen Priser-Mängdförteckning. Filen finns under fliken stöddokument.