Vart finns priserna? Indexjusterar ni dom?

I filen Priser-Mängdförteckning finns indexjusterade priser för samtliga avtalsområden. Observera att endast priserna för den leverantör som är rangordnad etta för avtalsområdet visas i mängdförteckningen. Priserna uppdateras i januari varje år samt månadsvis den 20e varje månad. För att ta del av de uppdaterade priserna så behöver ni månadsvis hämta filen från ramavtalssidan. Priserna för de tidigare månaderna finns alltid kvar i filen. Filen finns under fliken stöddokument.