Vilket avtalsområde tillhör min organisation?

Oavsett vart beläggningsarbetet ska utföras så ska ert avrop skickas till den leverantör som är rangordnad etta för det avtalsområde (kommun) som den upphandlande myndigheten har sitt säte i.