Hur lång är garantierna?

Utdrag från "Upphandlingsdokumentet": 

3.2.3 Garanti
Giltighet
Leverantören ska utan extra kostnad lämna minst tre (3) års garanti (3 år efter effektiv leveransdag) för offererade produkter inom produktområdena Bärbara datorer, Tunna klienter, Stationära datorer, All-in-One datorer, Bildskärmar, inklusive till dessa inkluderade tillbehör.

För offererade produkter inom produktområdena Surfplattor, Smartphones och övriga telefoner, Wearables samt Tillbehör gäller motsvarande ett (1) års garanti.

Garantier ska täcka användning 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan på arbetsplatsen, i hemmet, skolan och samtliga övriga platser där produkten används.

3.3.10.4 Garantiförlängning
Leverantören ska offerera garantiförlängning med ett (1) år för de digitala enheterna, med undantag för batterier. Den upphandlande myndigheten ska vid avropet precisera sitt behov av garantiförlängning för respektive digitala enhet.