Hur använder jag avropsverktyget?

Vi rekommenderar att ni laddar hem Excel-filen lokalt och aktiverar redigering innan ni använder avropsverktyget. Sammanställningen i avropsverktyget kräver denna åtgärd.