Hur ska vi kunna veta hur mycket utskrifter vi kommer göra i vår verksamhet?

Det är en uppskattning där ni bland annat kan fråga er nuvarande leverantör, ni kan till exempel titta på fakturor på ert nuvarande serviceavtal. Det finns även applikationer på marknaden som ni kan använda er av.