Är det möjligt att beställa magasinering?

Magasinering i större skala omfattas inte av ramavtalet. Däremot kan ni från delområde B beställa mellanlagring i samband med renovering, om det inte är alltför stora volymer. Kontakta leverantörerna för mer information.