Får leverantörerna ge andra priser än de som är publicerade i prislistorna?

Nej, inte på tjänsternas timpriser eller produkter ur standardsortimentet, men däremot på tillsatt material eller produkt ur sortimentet om behovet avviker från det sortiment och material som leverantörerna lämnat pris på. De måste då förklara varför priset skiljer sig och ni har då möjlighet att godta eller avböja affären. Avtalad rabatt på deras ordinarie sortiment gäller.

Vid avrop med särskild fördelningsnyckel är priserna i publicerade prislistor fasta och leverantörens ordinarie priser minus avdraget rabatt gäller.

Vid avrop med förnyad konkurrensutsättning har leverantörerna rätt att höja rabatten för att kunna erbjuda er bättre priser utifrån ert behov.