Vad betyder avropsmodellerna?

Särskild fördelningsnyckel betyder att för beställningar upp till ett visst värde kan ni välja den leverantör som bäst tillgodoser era behov för just den specifika beställningen.

Om beställningen överskrider ett visst värde måste ni istället göra en förnyad konkurrensutsättning som innebär att ni skickar en förfråga till alla leverantörer och beskriver era behov och krav. Utifrån hur leverantörerna matchar er förfrågan utser ni en vinnande leverantör och beställer därifrån.

Man gör värdesberäkningen för varje enskilt avrop och per avtalsområde.

Det är inte tillåtet att dela upp sitt behov av produkter i flera mindre beställningar för att undvika förnyade konkurrensutsättningar.