Vad betyder omvänd förnyad konkurrensutsättning vid avyttring?

Det betyder att ni gör precis som vanligt vid förnyad konkurrensutsättning. Skillnaden är att ni beskriver behovet genom att visa vilka möbler som ska säljas istället för köpas, beskriver skick och antal och var dessa finns. Ni kan visa bilder eller visa på plats. Leverantörerna lämnar sitt erbjudna pris för dessa med avdrag för ev kostnader t ex frakter, administrativa avgifter m.m. Ni väljer den leverantör som för er ger det bästa erbjudandet.