Vad betyder särskild fördelningsnyckel och förnyad konkurrensutsättning?

Det betyder att för beställningar upp till ett visst värde kan ni välja den leverantör som bäst tillgodoser era behov för just den specifika beställningen.

Om beställningen överskrider det värdet måste ni istället skicka en förfråga till alla leverantörer och beskriva era behov och krav. Utifrån hur leverantörerna matchar er förfrågan utser ni en vinnande leverantör och beställer därifrån.

Värdeberäkningen måste ni göra inför varje enskilt avrop och per avtalsområde.

Det är inte tillåtet att dela upp sitt behov av produkter i flera mindre beställningar för att undvika förnyade konkurrensutsättningar.